Anslut dig till oss

Ekonomi

Räntefond: Vad det är och hur de funkar!

Publicerad

Bild på räntefonder

Vad är en fond med fast avkastning egentligen? Det är en fond för kortfristiga obligationer. Ett skuldebrev är ett dokument som tjänar som bevis för ett lån. Bland innehållet i skuldebrevet finns ett skuldebrev. Löftebrev kallas oftare för ”obligationer”, vilket är en fras som har fått stor spridning.

När en låntagare undertecknar ett skuldebrev eller en obligation lovar han eller hon att betala tillbaka de lånade medlen. Är det inte rimligt? För att göra det enklare kan du ge din vän 100 kronor med förbehållet att han betalar tillbaka till dig. Lånet har säkerställts genom ett obligationslån och han är skyldig att betala tillbaka det.

En räntefond är ett löftebrev

Löftebrevets löptid kan bestämmas genom att man väljer en förutbestämd löptid för skuldebrevet. Tidsrymden kan variera från några månader till uppåt 20 eller 30 år.

Okej, du lånar alltså din vän 100 kronor och kanske kommer ni överens om att han ska betala och att du får tillbaka pengarna efter en månad. Att få tillbaka pengarna efter en viss tid är inte acceptabelt i finansbranschen.

Naturligtvis skulle vi vilja se ett svar. Uttrycket ”ränta” när det gäller ett skuldebrev är detsamma som ”kupong” eller ”kupongränta”. Slutligen har vi lånets nominella belopp, som i vårt fall är 100 kr.

Hur värdet av räntefonder stiger eller sjunker

Vilka faktorer påverkar då resultatet av en räntefond? På samma sätt representeras framgången för aktie- och räntefonder av rörelser på aktiemarknaden och marknadsräntorna. Räntefonder ökar inte i värde när räntorna stiger, utan sjunker snarare i värde. Låt oss ta en närmare titt på hur saker och ting fungerar här.

Eftersom marknadsräntorna stiger kommer kupongerna på nyemitterade obligationer att vara större än på tidigare emitterade obligationer. Priset på de tidigare emitterade sedlarna måste sjunka för att de ska kunna säljas på marknaden. Först då kan marknaden komma i balans mellan utbud och efterfrågan.

Om räntorna på marknaden sjunker kommer samma sak att hända. Nya sedlar kommer alltså att ha en lägre kupong än de tidigare. Om de tidigare sedlarna ska säljas kommer säljarna att vilja ha ett högre pris, vilket kommer att driva upp tillgångens värde.

Räntefonder för en kortsiktig investering

Det är löptiden för de räntebärande värdepapperen som skiljer korta och långa obligationsfonder åt. Termen ”löptid” avser det datum då ett lån som garanteras av ett räntebärande värdepapper kommer att betalas tillbaka till långivaren. Det finns en skillnad mellan kort- och långfristiga fonder när det gäller löptiden för de skuldinstrument som de äger.

Räntefonder för en långsiktig investering

Räntefonder för en långsiktig investering

Obligationsfonder kan också kallas för långräntefonder. Eftersom risken och den förväntade avkastningen för de många tillgångar som fonderna investerar i varierar kraftigt är detta den bredaste kategorin av räntefonder.

Vissa fonder får till exempel bara investera i stats- eller företagsobligationer som emitterats av de största och mest stabila företagen, medan andra får investera i obligationer som emitterats av mindre kreditvärdiga företag… Riskfyllda och dyrare lån har naturligtvis en högre ränta. För att kompensera investerarna för den risk de tar måste organisationer med större risk för att deras lån och obligationer inte betalas ut ta ut en högre ränta.

Förvaltare av långsiktiga fonder måste anta ett långsiktigt synsätt eftersom deras investeringar har längre löptider. När ett räntebärande värdepapper har en lång livslängd finns det fler potentiella händelser som måste beaktas. Risken för långsiktiga ränteplaceringar är större än för kortsiktiga ränteplaceringar.

Fonder som investerar i obligationer i flera olika valutor.

Investeringar i räntefonder utanför USA påverkas likaså av förändringar i valutakurser. Fonder i dollar minskar när den amerikanska valutan försvagas. Valutakurserna kan fluktuera med många procentenheter på kort tid, vilket kan påverka dessa pengar avsevärt. För utländska räntefonder kan räntorna i värdlandet påverka.

Räntefonder vs. aktiefonder

Räntefonder vs. aktiefonder

Det finns en mängd variabler som avgör hur riskfylld en aktiefond är. En tillgångs risk kan uppskattas med hjälp av Sharpe-kvoten, som vi har behandlat tidigare. Ett företags aktiekurs återspeglar trots allt dess värde.

Företaget arbetar på en ständigt föränderlig marknad. Psykologiska influenser som påverkar deltagandet på aktiemarknaden orsakar också kortsiktiga fluktuationer i aktievärdena. För en aktiefond finner vi att det krävs sofistikerade beräkningar för att fastställa en gräns för risktolerans.

Det är mycket enklare när det gäller räntefonder. För här är faran baserad på tidslängden. En låntagares förmåga att betala tillbaka ett lån ökar i direkt proportion till hur länge lånet är utestående. Framför allt gäller att ju längre tid det tar för räntorna på marknaden att röra sig bort från sitt ursprungliga läge, desto större är sannolikheten att de gör det. Räntefonder påverkas av investeringens längd.

Med en löptid på 20-30 år har räntefonder en hög hävstångseffekt, eftersom en liten förändring i marknadsräntorna kan påverka deras värde avsevärt.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Ekonomi

Vad är blancolån?

Publicerad

Bild på ett blancolån

Varje år så tecknar hundratusentals svenskar upp sig på olika former av lån. Bland de vanligaste typerna så hittar vi blancolån. Blancolån har ett onödigt komplicerat namn och är i själva verket ett väldigt vanligt lån att teckna upp sig på.

I den här texten kommer vi att gå igenom allt som man kan behöva veta för att få en överblick och en grundläggande förståelse för vad blancolån är för någonting. Blancolån tas utan säkerhet och är vanligt att teckna upp sig på för en lång rad olika anledningar, men det vanligaste är för att finansiera lite större köp såsom renoveringar av hemmet eller för att köpa en bil.

Vad betyder blancolån?

Blancolån kallas ibland för privatlån och är ett lån utan säkerhet. Det är ett lån som är menat att användas till konsumtion eller praktisk användning, och till skillnad från ett lån med säkerhet så tas det inte en bil, bostad eller någonting annat i säkerhet.

Man tecknar även ett blancolån utan kontantinsats, och istället så gör det en kreditupplysning för att ta reda på hur din kreditvärdighet ser ut.

Om banken eller långivaren bedömer att du kan betala tillbaka pengarna som du har lånat så kommer lånet i sin tur också att beviljas. Detta betyder att om du är intresserad av att ta ett blancolån utan uc kommer räntan att vara så hög att det blir en väldigt dålig idé rent ekonomiskt. Detta betyder också att det kan vara väldigt svårt att ta ett blancolån med betalningsanmärkningar eftersom du i praktiken lånar med bara ditt rykte som insats och säkerhet.

Om du vill ta ett blancolån

Om du vill ta ett blancolån

Om du är intresserad av att ta ett blancolån så finns det en del saker som är bra att veta innan man tecknar upp sig på någonting. Det viktigaste du behöver göra om du ska ta ett blancolån är att se till att du väljer ett blancolån vars ränta är fördelaktig för dig och din ekonomi.

Det enklaste sättet att hitta ett blancolån med lägst ränta är genom att göra en jämförelse av olika långivare.

Självklart så kan du klicka dig runt bland olika hemsidor och liknande tills du hittar ett lån som passar dig och din situation, men detta är långt ifrån det smidigaste. Om du gör det på det här sättet så löper du också stor risk att missa ett bra erbjudande och kan även gå miste om det billigaste blancolånet. Istället är det bättre att du använder dig av en oberoende jämförselsetjänst såsom Enklare.

Med Enklare.se så får du en överblick kring vilka olika lån som finns tillgängliga för dig, samt får direkt information om vad lånet i fråga hade kostat över tid. På så sätt så kan man välja det lånet som passar bäst in på ens egen situation utan att behöva lägga ner allt för mycket tid eller ansträngning och du kan även ansöka direkt via Enklares hemsida. Där kan du även få mer information kring hur ett blancolån fungerar i praktiken.

En video från enklare.se som har tagit fram en snabb & smidig lösning när det gäller blancolån:

Vad har blancolån för ränta?

Räntan på blancolån skiftar från bank till bank och långivare till långivare. Oftast ligger den på runt 2-11 % beroende på var du tecknar upp dig på lånet samt hur din ekonomi ser ut.

Var kan man ta ett blancolån?

Var kan man ta ett blancolån?

Idag så erbjuds blancolån av så gott som alla stora svenska banker. Du kan teckna ett blancolån hos länsförsäkringar, SEB, Nordea, Swedbank, Handelsbanken och många fler.

Detta är det absolut vanligaste eftersom man redan har en association till banken. Det går även att vända sig till lånföretag som går att hitta via tjänster som Enklare, någonting som vi pratar mer om i detalj tidigare. Det spelar egentligen ingen roll var du tecknar lånet, så länge du ser till att du får så fördelaktiga villkor som möjligt.

Se till att du har tänkt igenom ditt beslut och att du har räknat på allt

Ett blancolån kan vara ett fantastiskt verktyg för att göra någonting som annars inte hade varit möjligt helt och hållet genomförbart. Se till att du har tänkt igenom ditt beslut och att det verkligen är nödvändigt för dig att låna pengar. Se även till att du har budgeterat för att klara av avbetalningarna för att inte hamna i en ohållbar ekonomisk sits.

Fortsätt läsa

Ekonomi

Det är bra att jämföra lån 

Publicerad

Jämför lån

Det är inga konstigheter i dagens Sverige att delar av ett hushåll eller ens privata ekonomi består av lån i olika former. Eftersom lån oftast medför en kostnad i form av uppläggningsavgifter, amorteringar och räntor är det viktigt att göra en jämförelse innan man väljer vilken aktör på marknaden man vill låna av.

Genom att jämföra får man en bra överblick över de sammanlagda kostnaderna för olika lån som finns och man kan fundera på om man faktiskt har råd att ta lån.

Antalet långivare på marknaden är många och fler tillkommer hela tiden, vilket gör det svårt att hitta det lån som passar en bäst. Att jämföra lån, uppläggningsavgifter, lånebelopp, lånets löptid, ålderskrav och ifall det krävs en viss inkomst för att få ta lånet hjälper dig att fatta ett beslut. 

Vad krävs för att kunna ta ett lån?

Vad krävs för att kunna ta ett lån?

Kravet är att man är minst 18 år, men vissa långivare har valt en ännu högre ålder. Man kan även ha en medsökande eller med en borgenär för att försöka påverka räntan ytterligare.

Man ska även vara folkbokförd i Sverige sedan ett år tillbaka och inte ha några betalningsanmärkningar. Utöver detta ska man ha någon form av inkomst för att bli godkänd för att få ett lån.

En god kreditvärdighet förenklar såklart processen. Det är en faktor som talar om hur bra du skött din ekonomi hittills och därmed sannolikheten att lånet betalas tillbaka i rätt tid. Det som kan påverka din kreditvärdighet är anställningsform, boendeform, inkomst, utgifter, betalningshistorik och antal lån man redan har. I övrigt tittar de på om du är gift, sambo och har barn. Dessa punkter kan påverka beslutet.

Säkerhet och ränta

Innan du söker ett lån är det viktigt att du gör vad du kan för att hitta den bank eller långivare som kan tillgodose dina behov, detta gäller oavsett vad du lånar pengar till. Det gör du lättast genom att jämföra lånen med varandra. Då kan du vara säker på att hitta ett lån med låg ränta. Om lånet gäller köp av en bil är det bästa att lämna bilen som säkerhet för att få bäst möjliga ränta.

Det spelar inte roll vad du vill låna pengar till eller hur mycket pengar du vill låna. På en del jämförelsesidor som Moneezy, har de redan jämfört många olika banker, långivare och låneförmedlare, så att du ska kunna hitta det billigaste och bästa lånet med som passar dig.

Tips för att låna pengar med låg ränta

Tips för att låna pengar med låg ränta

Se över och avsluta onödiga krediter och abonnemang som du inte längre använder. Krediter och abonnemang påverkar din ekonomi och så även din kreditvärdighet. Genom att avsluta abonnemang och krediter som du inte längre använder förbättrar du dina chanser att beviljas låg ränta.

Samla dina befintliga lån. Har du flera dyra smålån och krediter kan du samla dessa i ett större samlingslån. På så vis får du en bättre överblick över dina utgifter, men du kan även sänka dina räntekostnader och även förbättra din kreditvärdighet. Har du möjlighet att ha med en medlåntagare? Är ni två personer som står på lånet förbättrar detta dina möjligheter att beviljas en låg ränta.

Hur snabbt du kan låna?

När du behöver låna en mindre summa och vill ha den snabbt på kontot, kan ett snabblån, även känt som SMS-lån, vara ett alternativ. Räntorna är ofta högre så se till att du kan betala av lånet snabbt. Om du har många kreditupplysningar via UC och har svårt att få lån, kan ett alternativ vara att testa en långivare som erbjuder lån utan UC.

En del aktörer ger dig möjlighet att låna pengar snabbt utan inkomst, men det förutsätter att du har sparade pengar eller kan låna tillsammans med en medlåntagare. De flesta har dock inkomstkrav som du behöver uppfylla för att låna pengar.

Se över noga vilka krav de olika aktörerna ställer. Om din inkomst är låg kan detta påverka summan du önskar låna. Kom ihåg att en medlåntagare har samma betalningsansvar som du som huvudlåntagare har. 

Fortsätt läsa

Ekonomi

Nelly ökar omsättningen men minskar rörelseresultatet

Publicerad

Bild på Nellys logga

När det gäller nettoomsättningen ökade e-handelsverksamheten Nelly med 313 miljoner kronor under det tredje kvartalet jämfört med 306 miljoner kronor 2012. Det är en avsevärd minskning av rörelseresultatet på 27,3 miljoner jämfört med motsvarande period.

Nellys Aktiekurs

Nellys Aktiekurs

På Stockholmsbörsen hade Nellys aktiekurs vid lunchtid på onsdagen sjunkit med cirka 15 procent och handlades till cirka 31 kronor per aktie. Sedan årsskiftet har aktien sjunkit med 12 procent.

Kvartalets två första månader präglades av låg trafik och hård rabattpress, enligt Nellys vd Kristina Lukes. Ökade kostnader för direktmarknadsföring påverkade också slutresultatet. Kostnader på 22 miljoner kronor uppstod under kvartalet till följd av företagets lagerflytt.

Ett samarbete med Bianca Ingrosso

Bianca Ingrossos ”enorma effekt och skapade både trafik och försäljning” är en ljuspunkt för företaget.

Dessutom håller varumärket för närvarande på att ”ompositioneras” för att fokusera på ”en mer snävt definierad målgrupp” samt ett ”bredare utbud” och ”mer känslomässiga varumärkeskvaliteter”, vilket förklaras av företagets företrädare.

Att lägga tonvikten på jämställdhet, ”respektera jorden” och ”rättvist och jämlikt” i leveranskedjan är alla delar av Nellys trebenta strategi för hållbarhet, enligt Kristina Lukes från Nellys hållbarhetsinitiativ.

Fortsätt läsa
Annonsering

Trendar

Copyright © 2022 Direktnytt.se